Bases Series Nostrum 2020

Bases Sèries Nostrum Altea 2020.

1. Condicions Generals. Per participar en el Primer Sèries Nostrum de Sèries de Ficció Altea 2020, les sèries han de complir els requisits següents:

 • S’acceptaran tots els projectes no estrenats a una televisió a Espanya o no disponible en una plataforma vídeo a la carta a la data de celebració del festival.
 • No s’accepten noves temporades de sèries ja emeses en televisions o disponibles en plataformes de vídeo a la carta, llevat d’aquelles de format antologia.
 • Hi podran participar, sèries que, en el moment de la projecció al festival, tinguin contracte d’emissió per televisió i / o plataformes de vídeo a la carta però que aquesta sigui posterior al festival.
 • Podran concórrer escoles de cinema, universitats, persones físiques i jurídiques que acreditin la possessió dels drets de l’obra presentada.
 • En cas que l’idioma original no sigui ni valencià ni castellà, el capítol ha d’incloure subtítols en qualsevol d’aquests dos idiomes.
 • Concorreran el primer i segon capítol de la sèrie, no així el ‘capítol teaser’ o el capítol pilot de la sèrie o webserie.
 • El jurat valorarà els episodis mostrats dins el festival per determinar els premis de la Secció Oficial. Això no obstant, es podrà posar a la seua disposició la temporada completa o qualsevol material addicional que s’estime oportú.
 • La durada màxima dels capítols no podrà ser major a 120 minuts.
 • Les sèries seleccionades autoritzen a les entitats que l’organitzen la utilització d’un fragment o diversos fragments de la seua obra per a la seua difusió com a material informatiu a qualsevol mitjà de comunicació. Aquests fragments mai podran representar més d’un 10% de l’obra.

2. Termini de presentació i Inscripció:

 • S’acceptaran sèries des el 19 de decembre del 2019 fins a les 23:59 del 23 de febrer de 2020.
 • L’organització es reserva el dret a ampliar el termini de presentació.
 • La inscripció es pot formalitzar a través del portal Festhome, en aquesta direcció, i té un cost de 10 €.

3. Documentació, si la sèrie ha estat seleccionada.

 • L’organització avisarà a finals de febrer als participants que hagin estat seleccionats per participar a la secció oficial a través de la persona de contacte que figuri en Festhome.
 • Les sèries seleccionats hauran de proporcionar
   • Un (1) cartell de la sèrie i tres (3) fotos promocionals format TIFF
   • una sinopsi curta i
   • una sinopsi armental de la temporada
   • un llistat d’elenc i caps de departament principals
   • un arxiu de vídeo en FULL HD en format .mov i codificat en H264.
 • Les sèries seleccionats es projectaran en l’apartat de la secció oficial al Sèries Nostrum Altea 2020.

4. Premis

   • El jurat oficial atorgarà 6 (sis) premis:
    • Millor Sèrie, Millor Música, Millor Guió, Millor Direcció, Millor Interpretació, Menció especial del jurat.
   • El jurat especial atorgarà 1 (un) premi:
    • Millor sèrie de format curt.

5. Selecció i jurat

 • a. La selecció anirà a càrrec dels organitzadors i la decisió és inapel·lable.
 • b. El Jurat estarà format per professionals de l’audiovisual i institucions patrocinadores del festival.

6. Observacions

 • Es pot presentar un projecte no finalitzat si està molt avançat el muntatge i es té la certesa que s’enviarà la versió definitiva del capítol als organitzadors per al tancament de la secció oficial l’última setmana de març de 2020. (S’ha de notificar a la plataforma que la versió és un ‘work in progress’).
 • Els premis de la categoria a concurs no podran, menys en el cas de menció especial del jurat, declarar-se deserts.
 • L’organització es reserva el dret de seleccionar alguna de les sèries presentades i no finalistes, per convidar a participar en alguna de les seccions paral·leles.
 • Totes les sèries inscrites en secció oficial tindran un espai temporal de promoció de la sèrie dins el festival.
 • Els premis es donaran a conèixer durant la Gala de Cloenda del Sèries Nostrum Altea 2020.

7. Disposicions Addicionals

 • Aquestes bases de participació podran ser complimentades amb anterioritat a la data d’inici de la secció oficial i prèvia comunicació a les parts interessades amb tants annexes com l’organització cregui oportú.
 • La inscripció d’una sèries en la secció oficial suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació i les seves possibles annexos.

Una iniciativa ideada i organitzada per Fuera de Sèries Produccions.